Az ATLASZ Utasbiztosítás a világ valamennyi országában kínál biztosítási védelmet ügyfeleink számára. A kötvénnyel rendelkezők az alábbi online kárbejelentő felületünkön indíthatják el a kárrendezési folyamatot akár szabadidős, akár üzleti útjuk során külföldön bekövetkezett káreseményeik után.

Fontos: Külföldön tartózkodása során sürgős esetben azonnal hívja az adott ország segélyhívószámát, majd értesítse munkatársainkat az éjjel-nappal elérhető ATLASZ Assistance segélyszolgálat telefonszámán: +36 1 460 1500

Káresemény bejelentéséhez kérjük, töltse ki az alábbi adatlapot

A *-gal megjelölt adatmezők kitöltése kötelező.

A károsult vagyontárgy(biztosítás típusa):*

Szerződő neve:*

Károsult neve:*

Levelezési címe:*
Irányítószám:*
Város:*
Utca, házszám:*

Kapcsolattartási telefonszám:*

E-mail cím:*

Kockázati típus:*

A kár oka:*

A kár oka:*

A kár oka:*

A kár oka:*

A kár oka:*

A kár oka:*

Kockázati típus:*

A kár oka:*

Kockázati típus:*

A kár oka:*

Kockázati típus:*

A kár oka:*

Kockázati típus:*

A kár oka:*

A kár oka:*

Biztosítás kötvényszáma:

Káresemény dátuma:*

Káresemény helye:*
Ország:*
Város:*

Káresemény becsült összege:*
Kérjük az alábbi mezőbe csak ezresre kerekített számot írjon!

Káresemény pontos leírása (max 500 karakter):*

Dokumentumfeltöltés:PDF, DOC, DOCX, JPG, JPEG, PNG, ZIP fájlok csatolása (max 5 MB és max 5 db fájl)

poggyasz2

GYIK

Gyakran ismételt kérdések
 • Online, honlapunkon keresztül: Ide kattintva
 • email-ben: karrendezes@colonnade.hu
 • postai úton: Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe, 1426 Bp., Pf. 153.
 • személyesen: Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe, Balance Loft Irodaház, 1139 Budapest, Váci út 99. 2. Emelet
A személyes ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje:
Hétfő: 08:30 – 17:00
Kedd: 08:30 – 17:00
Szerda: 08:30 – 17:00
Csütörtök: 08:30 – 17:00
Péntek: 08:30 – 15:00
Szombat: Zárva
Vasárnap: Zárva
Honlapunkról letölthető és online is kitölthető útlemondási, menetjegy lemondási kárjelentő nyomtatványunk: Letöltöm a kárbejelentőt

Igen. Az ATLASZ Assistance segélyszolgálatunk a világ bármely pontjáról hívható, 0-24 órában a +36 1 460 1500 telefonszámon.

Tévhit, hogy külföldre utazáskor nincs szükség utasbiztosításra, ha van Európai Egészségbiztosítási Kártyája (EHIC). A kártya valóban hasznos dokumentum, de nem helyettesíti az utasbiztosítást. Nem kapcsolódik hozzá asszisztenciaszolgáltatás, és nem terjed ki több káreseményre sem.

Például:

 • külföldi helikopteres mentések
 • hazaszállítások
 • külföldi orvos által felírt gyógyszerek
 • külföldi orvos által felírt gyógyászati segédeszközök
 • külföldi tartózkodás meghosszabbodása betegség vagy baleseten esetén, szállás, repülőjegy (hozzátartozónak is)
 • lopás-rablás
 • poggyászkésés
 • járatkésés
 • járattörlés
 • poggyászkár

Azonnal hívja az éjjel-nappal elérhető ATLASZ Assistance segélyszolgálatunk biztosítási kötvényén is feltüntetett telefonszámát, ami a következő: +36 1 460 1500

A kórházba érkezés után, amint lehetősége nyílik, kérjük hívja az éjjel-nappal elérhető ATLASZ Assistance segélyszolgálatunk biztosítási kötvényén is feltüntetett telefonszámát, ami a következő: +36 1 460 1500. Adja meg a kórház nevét munkatársainknak, hogy mielőbb segítséget tudjanak nyújtani Önnek.

Jelentse be kárigényét a Colonnade Biztosító online felületén: Ide kattintva

A kárigényhez kérjük, csatolja az orvosi dokumentumok másolatát, a felmerült költségek számláit is.

Ha nem kívánja igénybe venni online felületünket, töltse le kárbejelentő nyomtatványunkat innen: Letöltöm a nyomtatványt

Kérjük, vetessen fel jegyzőkönyvet a repülőtéren a késés tényéről.

Őrizze meg repülőjegyét, beszállókártyáját, poggyászcímkéjét, a poggyász kézbesítését igazoló dokumentumot dátummal, időponttal ellátva, illetve a sürgősségi vásárlások számláit.

A fuvarozó társaság (légitársaság, busztársaság, hajótársaság) felelős az általa szállított poggyászokért.

Légi út esetén a repülőtéren (Lost and Found pultnál) azonnal jegyzőkönyvet kell felvetetni az eseményről és ezt követően a felvett jegyzőkönyvvel a légitársaság felé kell jelezni 7 napon belül a történteket. Ha a légitársaság elismerte a kárt, és kártérítési kötelezettségének eleget tett, de kevesebbet fizet, mint az okozott kár, akkor tudja benyújtani kárigényét biztosítónkhoz.    

A buszos, hajós út során a jegyzőkönyvet a buszvezetővel, hajóskapitánnyal kell felvetetni és a kárigényt a fuvarozó társaság felé kell benyújtani.

Jelezze az út lemondását az utazási irodánál az esemény (betegség, baleset, haláleset) bekövetkezésétől számított 2 napon belül. Ezt követően küldje el a biztosítási feltételekben részletezett és a kárbejelentő nyomtatványon feltüntetett dokumentumokat a biztosítónk részére.

Nem. Az útlemondás és menetjegy biztosítások kizárólag a Biztosított utazásképtelensége esetén nyújtanak fedezetet.

Nem, a gépjárműjavítás – és alkatrészköltségre nem terjed ki.

Házastárs bankszámlaszámára igen, de nagykorú Biztosított esetén egyéb családtagéra sajnos nem.

Átfutási ideje kb. 10 munkanap.

A Szerződő az a személy, akinek a nevére szól a befizetési bizonylat.

Címünk: Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe,
Balance Loft Irodaház, 1139 Budapest, Váci út 99. 2. Emelet

(Bejárat a Forgách utca felől)
Tömegközlekedéssel: Az M3 metróvonal Forgách utcai megállójától néhány lépés irodánk bejárata.

Milyen általános dokumentumok és információk szükségesek a kárbejelentéshez?

 • Az utasbiztosítási szerződési kötvény másolata és kötvényszáma
 • Az utazás során károsult személy és a kárrendezésben illetékes kapcsolattartó személy elérhetőségei (név, lakcím, telefonszám, e-mail cím)
 • A káresemény időpontja és pontos helye, a kár rövid ismertetése.
 • Ha indult rendőrségi vagy más hatósági eljárás, az arról készült érdemi határozat
 • Baleseti ellátás esetén az orvosi dokumentáció:
  • a betegség diagnózisát tartalmazó ambuláns lap, kórházi zárójelentés, ellátási lap, szövettani lelet
  • a háziorvosi vagy kezelőorvosi dokumentáció a kiutazást megelőző betegségekről /balesetről, kórtörténet és/vagy TB nyilvántartás kivonata
  • a vizsgálatot vagy kezelést végző orvos, vagy intézmény adatai
 • A kapcsolódó számlák, vagy bizonylatok, amelyek alapján a kártérítési összeg megállapítható;
 • A kiutazást igazoló dokumentumok:
  • jegy,
  • vízum vagy útlevélpecsét másolata,
  • beszállókártyák vagy poggyászcímkék
 • Ha Ön a kár okozója, felelősségi kár bejelentéséhez a károsult személy elérhetőségei (név, lakcím, telefonszám, e-mail cím)
 • A kártérítés utalásához szükséges bankszámlaszám.

A kárrendezés során munkatársaink gyors és hatékony ügyintézésre törekednek, de annak érdekében, hogy megalapozott döntést hozhassanak az itt felsoroltakon túl további dokumentumokat kérhetnek be Öntől.

Elérhetőségeink:

Részletes tájékoztató a kárbejelentéshez szükséges dokumentumokról termékenként:

 • orvosi igazolás a betegség idejéről és a diagnózisról
 • orvosi jelentés és számlák az ellátásáról, gyógyszerekről
 • a külföldi baleset tényét igazoló irat (orvosi dokumentum, jegyzőkönyv stb.)
 • baleset óta keletkezett összes, a balesettel összefüggő orvosi dokumentum másolata
 • halotti anyakönyvi kivonat, halottvizsgálati bizonyítvány, boncolási jegyzőkönyv
 • öröklési bizonyítvány, hagyatékátadó végzés
 • a Poggyász károsodásának részletes leírása
 • a légitársaságnak/szállítónak a kárral kapcsolatos nyilatkozata, légitársaság által kiadott jegyzőkönyv (PIR)
 • a légitársaság/szállító igazolása a kifizetett kártérítésről
 • az elveszett, sérült tárgyak tételes listája, a beszerzési ár és a beszerzés idejének feltüntetésével
 • szállodai jegyzőkönyv
 • a beszerzést igazoló számlák és bizonylatok
 • számla az okmányok újra előállításáról
 • sérülés esetén: javítási számla, vagy szakiparosi igazolás a tárgy javíthatatlanságáról
 • a légitársaságnak/szállítónak a kárral kapcsolatos nyilatkozata, jegyzőkönyve (PIR)
 • beszállókártya, repülőjegy másolata
 • sürgős vásárlásokat igazoló számlák, nyugták
 • poggyászfeladási vény, csomagcímke
 • a Poggyász átvételét igazoló, dátummal, időponttal és névvel ellátott igazolás
 • a sérült harmadik személy orvosi dokumentumai
 • a sérült másik személy gyógyászati, temetkezési költségeit igazoló számla
 • ügyvédi költséget igazoló számla/bizonylat
 • dologi kár esetén a kár mértékének leírása
 • javíthatatlanságát igazoló szakiparosi vélemény
 • ügyvédi meghatalmazás
 • letartóztatás tényének/körülményeinek igazolása
 • felmerült költségekről szóló számla/bizonylat
 • óvadék összegének igazolása
 • számlával igazolt telefonköltség
 • részletes híváslista
 • számlával igazolt parkolási költség
 • parkolás időtartamát igazoló dokumentum
 • a szolgáltató eredeti számlája, amelyben részletezve van a bérautó igénybevétel napjainak száma, dátummal megadva, a bérautó napi díja és minden egyéb szolgáltatás, amely költségként szerepel a számlán (ki és visszaszállítás, biztosítások stb.), valamint a bérautó rendszáma
 • bérleti szerződés
 • Casco biztosítási szerződés és kötvény
 • Önrész befizetését igazoló bizonylatok
 • az eredeti jegyfoglalás, utazási szerződés
 • az utazásszervező, illetve szolgáltatásszervező, légitársaság és/vagy szállásadó igazolása arra vonatkozóan, hogy a lefoglalt szolgáltatást sem a Biztosított, sem más személy nem vette igénybe
 • a légitársaság és/vagy utazási iroda írásos ajánlatát az Utazás módosítására vonatkozóan, ha van ilyen
 • máshonnan megtéríthető tételek kifizetésének igazolása (pl. légitársaság térítése, előleg vagy bánatpénz visszautalása, stb.)
 • kórházi zárójelentés, ellátási lap
 • halotti anyakönyvi kivonat
 • az eredeti jegyfoglalás, utazási szerződés
 • a hivatalos kiküldetés célját igazoló jegyzőkönyv
 • kórházi zárójelentés, ellátási lap
 • törzskönyv, oltási könyv/igazolások
 • állatorvosi jelentés
 • állatorvosi számla
 • a pénzfelvételt igazoló banki dokumentum
 • a Biztosítási eseményről szóló rendőrségi jegyzőkönyv
 • a szállító, légitársaság igazolása a késés tényről, vagy az eredeti Utazás és új indulás igazolása az eredeti jeggyel, foglalással és az új beszállókártyával
 • nyugták, számlák, melyek a légi járat késésével kapcsolatos vásárlásokat/költségeket igazolják

 • az Utazás tényét bizonyító dokumentumok (visszaigazoló számla, repülőjegyek)
 • a Biztosított költségeit igazoló számlák és bizonylatok
 • a Biztosított késedelmes megérkezésének okát és a késedelem időtartamát igazoló hivatalos dokumentum (hatósági jegyzőkönyv, Tömegközlekedési vállalat igazolása, baleseti jegyzőkönyv stb.)
 • biztosítási szerződés és a kitöltött kárbejelentő nyomtatvány
 • körzeti orvosi kezelőkarton másolat, rendelőintézeti szakorvosi vagy kórházi szakorvosi ambuláns lap, vagy kórházi zárójelentés másolata, mely tartalmazza a diagnózist és a kezeléssel kapcsolatos adatokat, orvosi naplószámot. Nem fogadható el az üzemorvosi dokumentáció bármilyen formája, illetve közvetlen hozzátartozó által kiállított orvosi dokumentáció sem!
 • jogerős öröklési bizonyítvány vagy hagyatékátadó végzés, halotti anyakönyvi kivonat, halotti bizonyítvány
 • rendőrségi, tűzoltósági vagy biztosítói igazolás
 • egyéb hivatalos okmány
 • részvételi jegy, jelentkezési lap, utazási szerződés melléklete / általános szerződés, utazási ajánlat, az utas által aláírt utazási feltétel (utazási szerződés)
 • az utazási iroda által kitöltött és bizonylatokkal alátámasztott (befizetési pénztárbizonylat, számla, nyugta lemondási költségekről szóló számla, a visszafizetést igazoló pénztárbizonylat, banki átutalás bizonylata/bankszámla kivonat adott sora) kárbejelentő nyomtatvány
 • az útlemondás okát igazoló hivatalos dokumentum
 • a keresőképtelenséget és utazásképtelenséget igazoló orvosi iratok
 • az eredeti jegyfoglalás, utazási szerződés
 • a légitársaság és/vagy utazási iroda írásos ajánlatát az Utazás módosítására vonatkozóan, ha van ilyen
 • máshonnan megtéríthető tételek kifizetésének igazolása (pl. légitársaság térítése, előleg vagy bánatpénz visszautalása stb.)
 • az Utazás, illetve szolgáltatásszervező, légitársaság és/vagy szállásadó igazolása arra vonatkozóan, hogy a lefoglalt szolgáltatást sem a Biztosított, sem más személy nem vette igénybe, és ennek következtében milyen mértékben kapott visszatérítést az igénybe nem vett szolgáltatás után
 • biztosítási szerződés és a kitöltött kárbejelentő nyomtatvány
 • körzeti orvosi kezelőkarton másolat, rendelőintézeti szakorvosi vagy kórházi szakorvosi ambuláns lap, vagy kórházi zárójelentés másolata, mely tartalmazza a diagnózist és a kezeléssel kapcsolatos adatokat, ill. külföldön történt megbetegedés, vagy baleset esetén az ellátó orvos igazolása szükséges, amelynek tartalmaznia kell a megbetegedés időtartamát és a diagnózist. Üzemorvosi dokumentum semmilyen formája nem fogadható el!
 • útlevél vagy menetjegy ellopása vagy megsemmisülése esetén a magyarországi rendőrségi jegyzőkönyv, ill. külföldön történt lopás esetén a magyar külképviselet vagy az illetékes hatóság, légitársaság által felvett jegyzőkönyv
 • jogerős öröklési bizonyítvány, halotti anyakönyvi kivonattal, halotti bizonyítvány, hagyatékátadó végzéssel
 • rendőrségi, tűzoltósági vagy Biztosítói igazolás vagy egyéb hivatalos okmány
 • a menetjegy vásárlását beazonosíthatóan igazoló számla, és a befizetését igazoló eredeti pénztárbizonylat vagy a banki átutalás bizonylatának másolata (pl. bankkivonat adott sora)
 • menetjegy egy példánya
 • amennyiben részleges visszatérítés történik (pl. reptéri illeték stb.) az eredeti befizetést és a visszatérítést igazoló számla és pénztárbizonylat, valamint a menetjegy másolata
 • a „fapados „(low cost) és charter járatok tekintetében a kárrendezés feltétele továbbá a repülőjegyet értékesítő iroda által kinyomtatott számítógépes igazolás a helyfoglalás lemondásáról, melynek dátuma nem lehet későbbi, mint az utazás megkezdésének napja
 • a hazautazás módosulása esetén a fel nem használt és a hazautazáshoz vásárolt menetjegyeket, valamint a befizetési pénztárbizonylatokat (átutalás esetén banki bizonylat másolata) vagy a módosításért kifizetett összeg számláját kell mellékelni

A légitársaság fizetésképtelensége esetén (ha rendelkezik ilyen kiegészítő biztosítással)

 • az adott légitársaság fizetésképtelensége miatt a légitársaság megszüntetése céljából az illetékes bíróság előtt végelszámolási eljárás kezdeményezését igazoló irat
 • az adott légitársaság felszámolása iránt valamely hitelező által az illetékes bírósághoz benyújtott felszámolás iránti kérelem
 • az adott légitársaság felszámolási eljárása során az illetékes bíróság által hozott , az adott légitársaság fizetésképtelenségét megállapító ,és az adott légitársaság megszüntetését elrendelő határozat
 • Minden benyújtott gépjármű-asszisztencia kárigényhez kérjük csatolni a következő okmányokat:
  • forgalmi engedély másolat
  • jogosítvány másolat
 • Szállásköltség:
  • a szállás eredeti számlája, amely tartalmazza:
  • az eltöltött napok számát, dátummal
  • a napi díjat
  • a költségek részletezését (a mini bár nem elszámolható költség)
  • a szállodát igénybe vevők nevét
 • Bérautó:
  • a szolgáltató eredeti számlája, amelyben részletezve van a bérautó igénybe vett napjainak száma dátummal megadva, a bérautó napi díja és minden egyéb szolgáltatás, amely költségként szerepel a számlán (ki- és visszaszállítás, biztosítások stb.), valamint a bérautó rendszáma
  • bérleti szerződés.