Az ATLASZ Utasbiztosítás a világ valamennyi országában kínál biztosítási védelmet ügyfeleink számára. A kötvénnyel rendelkezők az alábbi online kárbejelentő felületünkön indíthatják el a kárrendezési folyamatot akár szabadidős, akár üzleti útjuk során külföldön bekövetkezett káreseményeik után.

Fontos: Külföldön tartózkodása során sürgős esetben azonnal hívja az adott ország segélyhívószámát, majd értesítse munkatársainkat az éjjel-nappal elérhető ATLASZ Assistance segélyszolgálat telefonszámán: +36 1 460 1500

Káresemény bejelentéséhez kérjük, töltse ki az alábbi adatlapot

A *-gal megjelölt adatmezők kitöltése kötelező.

  A károsult vagyontárgy(biztosítás típusa):*


  Szerződő neve:*

  Károsult neve:*

  Levelezési címe:*
  Irányítószám:*
  Város:*
  Utca, házszám:*

  Kapcsolattartási telefonszám:*

  E-mail cím:*

  Kockázati típus:*

  A kár oka:*

  A kár oka:*

  A kár oka:*

  A kár oka:*

  A kár oka:*

  A kár oka:*

  Kockázati típus:*

  A kár oka:*

  Kockázati típus:*

  A kár oka:*

  Kockázati típus:*

  A kár oka:*

  Kockázati típus:*

  A kár oka:*

  A kár oka:*

  Biztosítás kötvényszáma:

  Káresemény dátuma:*

  Káresemény helye:*
  Ország:*
  Város:*

  Káresemény becsült összege:*
  Kérjük az alábbi mezőbe csak ezresre kerekített számot írjon!

  Káresemény pontos leírása (max 500 karakter):*

  Dokumentumfeltöltés:PDF, DOC, DOCX, JPG, JPEG, PNG, ZIP fájlok csatolása (max 5 MB és max 5 db fájl)

  poggyasz2

  GYIK

  Gyakran ismételt kérdések
  • Online, honlapunkon keresztül: Ide kattintva
  • email-ben: karrendezes@colonnade.hu
  • postai úton: Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe, 1426 Bp., Pf. 153.
  • személyesen: Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe, 1134 Budapest, Váci út 23-27.

  A személyes ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje:
  Hétfő: 08:30 – 17:00
  Kedd: 08:30 – 17:00
  Szerda: 08:30 – 17:00
  Csütörtök: 08:30 – 17:00
  Péntek: 08:30 – 15:00
  Szombat: Zárva
  Vasárnap: Zárva

  Honlapunkról letölthető és online is kitölthető útlemondási, menetjegy lemondási kárjelentő nyomtatványunk:

  Letöltöm a kárbejelentőt

  Igen. Az ATLASZ Assistance segélyszolgálatunk a világ bármely pontjáról hívható, 0-24 órában a +36 1 460 1500 telefonszámon.

  Tévhit, hogy külföldre utazáskor nincs szükség utasbiztosításra, ha van Európai Egészségbiztosítási Kártyája (EHIC). A kártya valóban hasznos dokumentum, de nem helyettesíti az utasbiztosítást. Nem kapcsolódik hozzá asszisztenciaszolgáltatás, és nem terjed ki több káreseményre sem.

  Például:

  • külföldi helikopteres mentések
  • hazaszállítások
  • külföldi orvos által felírt gyógyszerek
  • külföldi orvos által felírt gyógyászati segédeszközök
  • külföldi tartózkodás meghosszabbodása betegség vagy baleseten esetén, szállás, repülőjegy (hozzátartozónak is)
  • lopás-rablás
  • poggyászkésés
  • járatkésés
  • járattörlés
  • poggyászkár

  Azonnal hívja az éjjel-nappal elérhető ATLASZ Assistance segélyszolgálatunk biztosítási kötvényén is feltüntetett telefonszámát, ami a következő: +36 1 460 1500

  A kórházba érkezés után, amint lehetősége nyílik, kérjük hívja az éjjel-nappal elérhető ATLASZ Assistance segélyszolgálatunk biztosítási kötvényén is feltüntetett telefonszámát, ami a következő: +36 1 460 1500. Adja meg a kórház nevét munkatársainknak, hogy mielőbb segítséget tudjanak nyújtani Önnek.

  Jelentse be kárigényét a Colonnade Biztosító online felületén: Ide kattintva

  A kárigényhez kérjük, csatolja az orvosi dokumentumok másolatát, a felmerült költségek számláit is.

  Ha nem kívánja igénybe venni online felületünket, töltse le kárbejelentő nyomtatványunkat innen: Letöltöm a nyomtatványt

  Kérjük, vetessen fel jegyzőkönyvet a repülőtéren a késés tényéről.

  Őrizze meg repülőjegyét, beszállókártyáját, poggyászcímkéjét, a poggyász kézbesítését igazoló dokumentumot dátummal, időponttal ellátva, illetve a sürgősségi vásárlások számláit.

  A fuvarozó társaság (légitársaság, busztársaság, hajótársaság) felelős az általa szállított poggyászokért.

  Légi út esetén a repülőtéren (Lost and Found pultnál) azonnal jegyzőkönyvet kell felvetetni az eseményről és ezt követően a felvett jegyzőkönyvvel a légitársaság felé kell jelezni 7 napon belül a történteket. Ha a légitársaság elismerte a kárt, és kártérítési kötelezettségének eleget tett, de kevesebbet fizet, mint az okozott kár, akkor tudja benyújtani kárigényét biztosítónkhoz.    

  A buszos, hajós út során a jegyzőkönyvet a buszvezetővel, hajóskapitánnyal kell felvetetni és a kárigényt a fuvarozó társaság felé kell benyújtani.

  Jelezze az út lemondását az utazási irodánál az esemény (betegség, baleset, haláleset) bekövetkezésétől számított 2 napon belül. Ezt követően küldje el a biztosítási feltételekben részletezett és a kárbejelentő nyomtatványon feltüntetett dokumentumokat a biztosítónk részére.

  Nem. Az útlemondás és menetjegy biztosítások kizárólag a Biztosított utazásképtelensége esetén nyújtanak fedezetet.

  Nem, a gépjárműjavítás – és alkatrészköltségre nem terjed ki.

  Házastárs bankszámlaszámára igen, de nagykorú Biztosított esetén egyéb családtagéra sajnos nem.

  Átfutási ideje kb. 10 munkanap.

  A Szerződő az a személy, akinek a nevére szól a befizetési bizonylat.

  Címünk: Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe,
  1134 Budapest, Váci út 23-27.


  Tömegközlekedéssel: Az M3 metróvonal Dózsa György úti megállójától néhány lépés irodánk bejárata.

  Milyen általános dokumentumok és információk szükségesek a kárbejelentéshez?

  • Az utasbiztosítási szerződési kötvény másolata és kötvényszáma
  • Az utazás során károsult személy és a kárrendezésben illetékes kapcsolattartó személy elérhetőségei (név, lakcím, telefonszám, e-mail cím)
  • A káresemény időpontja és pontos helye, a kár rövid ismertetése.
  • Ha indult rendőrségi vagy más hatósági eljárás, az arról készült érdemi határozat
  • Baleseti ellátás esetén az orvosi dokumentáció:
   • a betegség diagnózisát tartalmazó ambuláns lap, kórházi zárójelentés, ellátási lap, szövettani lelet
   • a háziorvosi vagy kezelőorvosi dokumentáció a kiutazást megelőző betegségekről /balesetről, kórtörténet és/vagy TB nyilvántartás kivonata
   • a vizsgálatot vagy kezelést végző orvos, vagy intézmény adatai
  • A kapcsolódó számlák, vagy bizonylatok, amelyek alapján a kártérítési összeg megállapítható;
  • A kiutazást igazoló dokumentumok:
   • jegy,
   • vízum vagy útlevélpecsét másolata,
   • beszállókártyák vagy poggyászcímkék
  • Ha Ön a kár okozója, felelősségi kár bejelentéséhez a károsult személy elérhetőségei (név, lakcím, telefonszám, e-mail cím)
  • A kártérítés utalásához szükséges bankszámlaszám.

  A kárrendezés során munkatársaink gyors és hatékony ügyintézésre törekednek, de annak érdekében, hogy megalapozott döntést hozhassanak az itt felsoroltakon túl további dokumentumokat kérhetnek be Öntől.

  Elérhetőségeink:

  Részletes tájékoztató a kárbejelentéshez szükséges dokumentumokról termékenként:

  • orvosi igazolás a betegség idejéről és a diagnózisról
  • orvosi jelentés és számlák az ellátásáról, gyógyszerekről
  • a külföldi baleset tényét igazoló irat (orvosi dokumentum, jegyzőkönyv stb.)
  • baleset óta keletkezett összes, a balesettel összefüggő orvosi dokumentum másolata
  • halotti anyakönyvi kivonat, halottvizsgálati bizonyítvány, boncolási jegyzőkönyv
  • öröklési bizonyítvány, hagyatékátadó végzés
  • a Poggyász károsodásának részletes leírása
  • a légitársaságnak/szállítónak a kárral kapcsolatos nyilatkozata, légitársaság által kiadott jegyzőkönyv (PIR)
  • a légitársaság/szállító igazolása a kifizetett kártérítésről
  • az elveszett, sérült tárgyak tételes listája, a beszerzési ár és a beszerzés idejének feltüntetésével
  • szállodai jegyzőkönyv
  • a beszerzést igazoló számlák és bizonylatok
  • számla az okmányok újra előállításáról
  • sérülés esetén: javítási számla, vagy szakiparosi igazolás a tárgy javíthatatlanságáról
  • a légitársaságnak/szállítónak a kárral kapcsolatos nyilatkozata, jegyzőkönyve (PIR)
  • beszállókártya, repülőjegy másolata
  • sürgős vásárlásokat igazoló számlák, nyugták
  • poggyászfeladási vény, csomagcímke
  • a Poggyász átvételét igazoló, dátummal, időponttal és névvel ellátott igazolás
  • a sérült harmadik személy orvosi dokumentumai
  • a sérült másik személy gyógyászati, temetkezési költségeit igazoló számla
  • ügyvédi költséget igazoló számla/bizonylat
  • dologi kár esetén a kár mértékének leírása
  • javíthatatlanságát igazoló szakiparosi vélemény
  • ügyvédi meghatalmazás
  • letartóztatás tényének/körülményeinek igazolása
  • felmerült költségekről szóló számla/bizonylat
  • óvadék összegének igazolása
  • számlával igazolt telefonköltség
  • részletes híváslista
  • számlával igazolt parkolási költség
  • parkolás időtartamát igazoló dokumentum
  • a szolgáltató eredeti számlája, amelyben részletezve van a bérautó igénybevétel napjainak száma, dátummal megadva, a bérautó napi díja és minden egyéb szolgáltatás, amely költségként szerepel a számlán (ki és visszaszállítás, biztosítások stb.), valamint a bérautó rendszáma
  • bérleti szerződés
  • Casco biztosítási szerződés és kötvény
  • Önrész befizetését igazoló bizonylatok
  • az eredeti jegyfoglalás, utazási szerződés
  • az utazásszervező, illetve szolgáltatásszervező, légitársaság és/vagy szállásadó igazolása arra vonatkozóan, hogy a lefoglalt szolgáltatást sem a Biztosított, sem más személy nem vette igénybe
  • a légitársaság és/vagy utazási iroda írásos ajánlatát az Utazás módosítására vonatkozóan, ha van ilyen
  • máshonnan megtéríthető tételek kifizetésének igazolása (pl. légitársaság térítése, előleg vagy bánatpénz visszautalása, stb.)
  • kórházi zárójelentés, ellátási lap
  • halotti anyakönyvi kivonat
  • az eredeti jegyfoglalás, utazási szerződés
  • a hivatalos kiküldetés célját igazoló jegyzőkönyv
  • kórházi zárójelentés, ellátási lap
  • törzskönyv, oltási könyv/igazolások
  • állatorvosi jelentés
  • állatorvosi számla
  • a pénzfelvételt igazoló banki dokumentum
  • a Biztosítási eseményről szóló rendőrségi jegyzőkönyv
  • a szállító, légitársaság igazolása a késés tényről, vagy az eredeti Utazás és új indulás igazolása az eredeti jeggyel, foglalással és az új beszállókártyával
  • nyugták, számlák, melyek a légi járat késésével kapcsolatos vásárlásokat/költségeket igazolják

  • az Utazás tényét bizonyító dokumentumok (visszaigazoló számla, repülőjegyek)
  • a Biztosított költségeit igazoló számlák és bizonylatok
  • a Biztosított késedelmes megérkezésének okát és a késedelem időtartamát igazoló hivatalos dokumentum (hatósági jegyzőkönyv, Tömegközlekedési vállalat igazolása, baleseti jegyzőkönyv stb.)
  • biztosítási szerződés és a kitöltött kárbejelentő nyomtatvány
  • körzeti orvosi kezelőkarton másolat, rendelőintézeti szakorvosi vagy kórházi szakorvosi ambuláns lap, vagy kórházi zárójelentés másolata, mely tartalmazza a diagnózist és a kezeléssel kapcsolatos adatokat, orvosi naplószámot. Nem fogadható el az üzemorvosi dokumentáció bármilyen formája, illetve közvetlen hozzátartozó által kiállított orvosi dokumentáció sem!
  • jogerős öröklési bizonyítvány vagy hagyatékátadó végzés, halotti anyakönyvi kivonat, halotti bizonyítvány
  • rendőrségi, tűzoltósági vagy biztosítói igazolás
  • egyéb hivatalos okmány
  • részvételi jegy, jelentkezési lap, utazási szerződés melléklete / általános szerződés, utazási ajánlat, az utas által aláírt utazási feltétel (utazási szerződés)
  • az utazási iroda által kitöltött és bizonylatokkal alátámasztott (befizetési pénztárbizonylat, számla, nyugta lemondási költségekről szóló számla, a visszafizetést igazoló pénztárbizonylat, banki átutalás bizonylata/bankszámla kivonat adott sora) kárbejelentő nyomtatvány
  • az útlemondás okát igazoló hivatalos dokumentum
  • a keresőképtelenséget és utazásképtelenséget igazoló orvosi iratok
  • az eredeti jegyfoglalás, utazási szerződés
  • a légitársaság és/vagy utazási iroda írásos ajánlatát az Utazás módosítására vonatkozóan, ha van ilyen
  • máshonnan megtéríthető tételek kifizetésének igazolása (pl. légitársaság térítése, előleg vagy bánatpénz visszautalása stb.)
  • az Utazás, illetve szolgáltatásszervező, légitársaság és/vagy szállásadó igazolása arra vonatkozóan, hogy a lefoglalt szolgáltatást sem a Biztosított, sem más személy nem vette igénybe, és ennek következtében milyen mértékben kapott visszatérítést az igénybe nem vett szolgáltatás után
  • biztosítási szerződés és a kitöltött kárbejelentő nyomtatvány
  • körzeti orvosi kezelőkarton másolat, rendelőintézeti szakorvosi vagy kórházi szakorvosi ambuláns lap, vagy kórházi zárójelentés másolata, mely tartalmazza a diagnózist és a kezeléssel kapcsolatos adatokat, ill. külföldön történt megbetegedés, vagy baleset esetén az ellátó orvos igazolása szükséges, amelynek tartalmaznia kell a megbetegedés időtartamát és a diagnózist. Üzemorvosi dokumentum semmilyen formája nem fogadható el!
  • útlevél vagy menetjegy ellopása vagy megsemmisülése esetén a magyarországi rendőrségi jegyzőkönyv, ill. külföldön történt lopás esetén a magyar külképviselet vagy az illetékes hatóság, légitársaság által felvett jegyzőkönyv
  • jogerős öröklési bizonyítvány, halotti anyakönyvi kivonattal, halotti bizonyítvány, hagyatékátadó végzéssel
  • rendőrségi, tűzoltósági vagy Biztosítói igazolás vagy egyéb hivatalos okmány
  • a menetjegy vásárlását beazonosíthatóan igazoló számla, és a befizetését igazoló eredeti pénztárbizonylat vagy a banki átutalás bizonylatának másolata (pl. bankkivonat adott sora)
  • menetjegy egy példánya
  • amennyiben részleges visszatérítés történik (pl. reptéri illeték stb.) az eredeti befizetést és a visszatérítést igazoló számla és pénztárbizonylat, valamint a menetjegy másolata
  • a „fapados „(low cost) és charter járatok tekintetében a kárrendezés feltétele továbbá a repülőjegyet értékesítő iroda által kinyomtatott számítógépes igazolás a helyfoglalás lemondásáról, melynek dátuma nem lehet későbbi, mint az utazás megkezdésének napja
  • a hazautazás módosulása esetén a fel nem használt és a hazautazáshoz vásárolt menetjegyeket, valamint a befizetési pénztárbizonylatokat (átutalás esetén banki bizonylat másolata) vagy a módosításért kifizetett összeg számláját kell mellékelni

  A légitársaság fizetésképtelensége esetén (ha rendelkezik ilyen kiegészítő biztosítással)

  • az adott légitársaság fizetésképtelensége miatt a légitársaság megszüntetése céljából az illetékes bíróság előtt végelszámolási eljárás kezdeményezését igazoló irat
  • az adott légitársaság felszámolása iránt valamely hitelező által az illetékes bírósághoz benyújtott felszámolás iránti kérelem
  • az adott légitársaság felszámolási eljárása során az illetékes bíróság által hozott , az adott légitársaság fizetésképtelenségét megállapító ,és az adott légitársaság megszüntetését elrendelő határozat
  • Minden benyújtott gépjármű-asszisztencia kárigényhez kérjük csatolni a következő okmányokat:
   • forgalmi engedély másolat
   • jogosítvány másolat
  • Szállásköltség:
   • a szállás eredeti számlája, amely tartalmazza:
   • az eltöltött napok számát, dátummal
   • a napi díjat
   • a költségek részletezését (a mini bár nem elszámolható költség)
   • a szállodát igénybe vevők nevét
  • Bérautó:
   • a szolgáltató eredeti számlája, amelyben részletezve van a bérautó igénybe vett napjainak száma dátummal megadva, a bérautó napi díja és minden egyéb szolgáltatás, amely költségként szerepel a számlán (ki- és visszaszállítás, biztosítások stb.), valamint a bérautó rendszáma
   • bérleti szerződés.